اسفند

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


 

 اسفند

 

خواهش پسر بچه ای است وسط پیاده رو که

 

که

 

"ماهی قرمز میخواهم "

 

شوق زوجی ست که در شلوغ ترین عصر شهر به دنبال لباس نامزدی ،مغازه ها را می گردند.

 

حال خوش دستفروشی ست که می تواند چند روزی بی دغدغه مامورین بساط کند.

 

قول پدری ست به دخترش که:

 

"بازار شب عید خوب است ، لباس عیدت جور است "

 

امید یک بیمار سرطانی ست به بهار، به رویش دوباره موهایش

 

غرغر دخترکی ست که به اجبار مادر باید دستی به سر و روی اتاقش بکشد!

 

شک و تردید پیچاندن کلاس ها : "از بیستم یا بیست و پنجم ؟""

 

اسفند

 

حس هم آغوشی گربه های روی بام و عطر گندم هایی که کم کم باید سبز شوند ...

 

عطر خوشی است !

 

بوی عیدی

بوی کاغذ رنگی ....


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها